●  Eltern

Vater: Tschal-Pa´s Am-Chou Dawa

Vet.Weltsieger 2012, Weltsieger 2003, Weltjugendsieger, Int.Champ., Dt. & österr. Jugendchamp., Dt.Champ. KTR, Dt.Champ VDH, Luxenb.Champ.

● ● ● ● ● ● ● ●

Mutter: Bumo Chomolhamo

österr., ungar., slov., Jugendchampion, A-Ch, A-Vet.Ch

 
Mama Bumo, Gin und Ponya